Catàleg

Nicolau Eimeric

Diàleg contra els lul.listes

Traducció de Jaume de Puig

Pamflet condemnatori de les doctrines de Ramon Llull i dels seus seguidors, acusats d’heretgia, Diàleg contra els lul·listes és un text inusual, únic, en l’escassa literatura inquisitorial conservada: allunyant-se de la rígida escriptura dels processos, l’obsedit i temut inquisidor d’Aragó, Nicolau Eimeric, presenta dotze diàlegs de controvèrsia que retraten amb fidelitat, mitjançant un llenguatge àgil, viu i espontani, la violenta confrontació que existia entre ell i els lul·listes; un enfrontament que permet singularitzar i recuperar la importància, no només literària sinó també ideològica, d’una figura tan fonamental de les lletres catalanes com és Ramon Llull.