Catàleg

Lola Badia

De Bernat Metge a Joan Roís de Corella

Estudis sobre la cultura literària de la tardor medieval catalana

Edició esgotada (21,50 €)

De Bernat Metge a Joan Roís de Corella és, com n’indica el subtítol, un recull d’Estudis sobre la cultura literària de la tardor medieval catalana. Les sis monografies que inclou fan referència, doncs, al període que es pot delimitar entre el 1380 i el 1500, és a dir, a aquell període que la historiografia ha batejat amb l’etiqueta d’«humanisme català». Però, per determinar la validesa actual de l’entramat teòric amb què han operat estudiosos com els dos Rubió, Bohigas, Batllori o Riquer, és indispensable de reconsiderar l’adequació del terme «humanisme» al renovament cultural català dels segles XIV i XV. Aquesta discussió, al seu torn, és cabdal per reinterpretar els textos d’aquella època que han pervingut fins a nosaltres. En conseqüència, la clarificació ideològica i els exercicis de lectura són els pols interdependents que donen coherència a aquest volum. Sense la visió de conjunt dels tres primers estudis no serien possibles, a la segona part, les anàlisis en profunditat de Bernat Metge, del Curial e Güelfa i de Joan Roís de Corella.

Altres llibres de Lola Badia