Catàleg

Eugeni d’Ors

Cincuenta años de pintura catalana

El projecte de Cincuenta años de pintura catalana va néixer a principis de 1923 i va morir inèdit, amb dos capítols inacabats, a finals de 1931 o inicis de 1932: la idea primigènia d’Eugeni d’Ors, recentment instal·lat a la capital espanyola, era vertebrar una història de la pintura catalana contemporània, per tal de donar-la a conèixer, en castellà, a Madrid, sota la convicció que la pintura catalana havia assolit la categoria d’«art universal». El resultat és un assaig de valor significatiu, tant pel contingut ideològicament i estèticament compromès, com pel mètode de construir un discurs històric. Laura Mercader restitueix, a partir de la lectura curosa dels originals, l’edició d’una obra que va quedar truncada en el seu moment i que veu la llum avui per primer cop.

Altres llibres d'Eugeni d’Ors