Catàleg

Carmina Burana

Traducció de Joan Petit

Pròleg d’Antoni Comas
Edició bilingüe