Catàleg

Joan Ferraté

Apunts en net

Els setze articles recollits a Apunts en net versen gairebé tots ells sobre matèria literària i quasi tots van accedir al públic per primera vegada com a articles de diari, entre el febrer del 1989 i el maig del 1990. En els set de la primera secció, «Pàgines llegides», la lectura atenta d’un text és el motiu d’una reflexió crítica d’abast més general. La segona secció, «De l’any vuit i del dia», conté set articles més, sovint de caire polèmic, quatre dels quals dedicats a precisar, a partir de la discussió d’una antologia recent, algun dels requisits que hauria de complir una edició acurada del text d’Ausiàs March. Finalment, els dos assaigs que comprèn la tercera secció constitueixen una primera mostra d’un projectat comentari a l’obra d’aquest autor.

Altres llibres de Joan Ferraté