Catàleg

Martí de Riquer

Aproximació al Tirant lo Blanc

En ocasió del 500 aniversari de la primera edició del Tirant lo Blanc (València, 1590), el professor Martí de Riquer ofereix amb aquest llibre, de clara intenció didàctica, l’estudi més complet publicat fins ara sobre la gran novel·la de Joanot Martorell. Després d’una introducció a la vida cavalleresca de l’època i a la seva doble repercussió literària (biografies i novel·les), s’exposen i analitzen totes les dades de què disposem sobre la vida de Martorell, i s’estudia en profunditat el Tirant: els detalls més significatius de l’argument, els possibles models històrics del protagonista, les fonts literàries de l’obra i els problemes de diversa índole que es plantegen respecte a les dates, la intenció i l’estil de la novel·la (i també dels altres escrits de Martorell que ens han pervingut). No hi falten, tampoc, consideracions sobre el Tirant lo Blanc com a novel·la militar i com a novel·la de jocs d’amor i d’alegria ni un capítol sobre la seva difusió. Finalment, en els vuit excursos que clouen aquest volum, el professor Riquer dóna notícies erudites sobre diversos detalls relatius a l’obra de Martorell, entre les quals cal destacar una innovadora visió de la problemàtica i discutida intervenció de Martí Joan de Galba en la redacció de la novel·la.

Altres llibres de Martí de Riquer