Catàleg

Als deu anys de la seva mort, Miquel Villà és encara un pintor poc conegut, qui sap si com a resultat de la seva gran independència d’esperit o per la llunyania que sempre va manifestar respecte dels corrents imperants al món que li va ser contemporani. I tanmateix, és un pintor d’extraordinària solidesa i intensitat sintètica. Aquest àlbum pretén apropar al lector, a través d’una antologia històrica i d’uns textos redactats especialment per a aquesta ocasió, la personalitat i els trets fonamentals de l’estètica de Miquel Villà.

A cura de Daniel Giralt-Miracle