Catàleg

Àlbum Ràfols-Casamada

Veure és sentir

Edició esgotada (25,24 €)

Pintor, poeta, prosista, pedagog i activista cultural, Albert Ràfols-Casamada és, indiscutiblement, una de les personalitats més complexes i riques del nostre entorn cultural. Per primer cop se n’ofereix en aquest àlbum una àmplia visió de conjunt. Al llarg del llibre, gràcies a les interrelacions que es van establint entre la documentació gràfica, els assaigs monogràfics, les crítiques, les entrevistes i la cronologia, va emergint una mena de retrat cubista que presenta tots els aspectes diferents de la seva fecunda personalitat.

A cura de D. Sam Abrams
En coedició amb la Fundació EINA