Manuscrits

Recepció de manuscrits de ficció

Entre els mesos de juliol i octubre, l’editorial no accepta manuscrits. La propera convocatòria s’obrirà al novembre.