Catàleg

Eça de Queirós

El cosí Basílio

Traducció de Xavier Pàmies

El cosí Basílio va ser publicat el febrer de 1878. La rapidesa amb què es va esgotar la primera edició (amb prou feines tres mesos) i l’apassionada recepció que la crítica va dispensar-li -va arribar a ser qualificat d’«immoralíssim» i «pornogràfic», però també d’«insuperable»- confirmen amb escreix l’impacte que aquesta obra va tenir sobre els lectors. El problema de l’adulteri com a conseqüència de l’ociositat i de la influència nefasta d’un romanticisme mal entès hi és mostrat amb tota la seva magnitud. Sens dubte, la novel·la  d’Eça de Queirós representa un retrat fidelíssim de la societat fin de siècle i és una obra que, començada, ens obliga a llegir-la fins al final.

Altres llibres d'Eça de Queirós