Catàleg

Àlbum Ferrater

Edició esgotada (17,50 €)

Poeta, lingüista, traductor, crític d’art i literatura i professor universitari, Gabriel Ferrater (1922-1972) és, sens dubte, un dels personatges més atractius i fascinats de la cultura catalana del nou-cents. Però a l’entorn de la seva figura s’ha bastit, sobre tot d’ençà del seu suïcidi, una llegenda farcida d’exageracions i falsedats. El propòsit d’aquest Àlbum Ferrater és d’oferir, a través dels seus papers i coetanis, un retrat més pròxim a la vida real que no pas al mite: la imatge de Ferrater en surt humanament enriquida i, sobretot, més clara, afranquida de tòpics. A més, entre els documents escrits i gràfics que aquí es publiquen n’hi ha que eren inèdits fins ara, o que no havien estat mai recollits en volum. Així, les aportacions d’ordre biogràfic i testimonial fan d’aquest Àlbum, no solament una peça imprescindible en la bibliografia ferrateriana, sinó també una contribució important a la història cultural d’un període encara enterbolit per tota mena de mistificacions.

A cura de Jordi Cornudella i Núria Perpinyà